کارمزد معاملات خرید و فروش

کارمزدها و هزینه خدمات : کارمزد معاملات در تالار صرافی آنلاین اگزاتریدر ( مرجع خرید و فروش رمز ارزها یا ارز دیحیتال ) بر اساس درصدی از مبلغ کل معامله ( خرید / فروش ) محاسبه شده و از میزان دریافتی کاربر کسر می گردد. بطور مثال: مثال 1: در معاملات خرید "رمزارز یا ارز دیجیتال با تومان" ، دریافتی کاربر رمزارز بوده و میزان کارمزد از رمز ارز دریافتی کاربر کسر میشود. مثال 2: در معاملات فروش "رمزارز با تومان" ، دریافتی کاربر مبلغ به تومان بوده و میزان کارمزد از تومان دریافتی کاربر کسر می شود مثال 3: در معاملات خرید "رمزارز با تتر" ، دریافتی کاربر رمزارز بوده و میزان کارمزد از رمز ارز دریافتی کاربر کسر میشود. مثال 4: در معاملات فروش "رمزارز با تتر" ، دریافتی کاربر تتر بوده و میزان کارمزد از تتر دریافتی کاربر کسر می شود. مثال 5: در معاملات ترید "رمزارز با رمزارز" ، میزان کارمزد از رمزارز دریافتی کاربر ( رمزارز خریداری شده ) کسر می شود. تبصره 1 : کارمزد از هر دو طرفین معامله " Maker سفارش گذار" و " Taker سفارش پذیر" کسر می شود. تبصره 2 : در لیست سفارشات باز و تاریخچه تراکنشهای انجام شده ، امکان مشاهده کارمزد وجود دارد. تبصره 3 : برای محاسبه کارمزد ها ، سطح کاربر بر درصد محاسبه تاثیر خواهد داشت. تبصره 4 : سطح کاربر با توجه به معاملات سه ماه اخیر کاربر مطابق جدول زیر تعیین می گردد. جدول تعیین سطح کاربر با توجه به مبلغ ریالی معاملات سه ماه اخیر در صرافی آنلاین اگزاتریدر
حجم معملات ۳ ماه اخیر
سطح کاربری
درصد کارمزد سفارش پذیرTaker
درصد کارمزد سفارش گذارMaker
درصد کارمزد معاملات با تتر
کمتر از 10 میلیون تومان
0
0.35%
0.35%
0.15%
بین 10 تا 50 میلیون تومان
0.3%
0.3%
0.15%
بین 50 تا 100 میلیون تومان
0.25%
0.25%
0.25%
0.15%
بیش از 100 میلیون تومان
0.2%
0.2%
0.2%
0.15%
کارمزد واریز : کارمزد واریز وجه ریالی به حساب اگزاتریدر و کیف پول تومان کاربر از هر طریق "صفر" می باشد. کارمزد واریز تمامی رمزارزها به حساب اگزاتریدر و کیف پول کاربر "صفر" می باشد. کارمزد برداشت :  
  1. برداشت ریالی از طریق تراکنش پایا انجام می شود لذا قوانین بانک مرکزی برای برداشتهای ریالی جاری می باشد :
    1. کارمزد صدور حواله پایا انفرادی ( حضوری و غیر حضوری ) 0.01 درصد مبلغ تراکنش با کف 2.000 ریال وسقف 25.000 ریال است.
    2. حداکثرمبلغ قابل انتقال در هر حواله پایا 500.000.000 ریال می‌باشد لذا مبالغ بالاتر از این رقم در دو یا چند تراکنش منتقل شده و در هر تراکنش مشمول کارمزد جداگانه می باشد.
    3. کارمزد برداشت ریالی مربوط به شبکه بانکی کشور بوده و اگزاتریدر در این کارمزد ذینفع نیست.
   
  1. کارمزد انتقال داخلی رمزارزها (بین کیف پول کاربران سایت اگزاتریدر) "صفر" می باشد.
  1. کارمزد انتقال رمزارزها به سایر کیف پول های شبکه بلاکچین ( خارج از سایت اگزاتریدر) به شرح جدول زیر و مطابق با استاندارد شبکه بلاکچین هر رمزارز بوده و اگزاتریدر در این کارمزد ذینفع نیست.