مرور برچسب

خبر

قفقاز استخراج رمزارزها : قفقاز قصد دارد استخراج رمزارز را جرم انگاری کند ، زیرا بحران انرژی جدی است.

این طرح برای تعیین جریمه های نقدی حداکثر 8000 دلار است که مبلغ قابل توجهی است ، زیرا همان درآمد متوسط سالانه هر فرد در ایالت قفقاز جنوبی ، برابر با 20 حداقل دستمزد ملی است.
ادامه مطلب ...