مرور برچسب

chia

سرمایه گذاری چیا برای ارتقاء خدمات منطبق با اکوسیستم سبز

درآمد حاصل برای استفاده بیشتر از مأموریت شبکه Chia جهت استفاده از یک سیستم پرداخت با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی ، ایمن و کاربرپسند برای استفاده دولت ، موسسات مالی ، شرکتها و مصرف کنندگان جهانی استفاده خواهد شد.
ادامه مطلب ...