مرور برچسب

Cosmos

Cosmos با هدف آنچه که آنها به عنوان “‘اینترنت بلاک چین “توصیف می کردند ،ایجاد شد

Cosmos شبکه ای متشکل از تعداد زیادی از زنجیره های بلوکی مستقل است که همه از الگوریتم های اجماع متحمل به خطای بیزانس (BFT) استفاده می کنند Cosmos توسعه دهندگان را قادر می سازد تا بلاک چین هارا با اختیار خود و به صورت مجاز بسازند.
ادامه مطلب ...