مرور برچسب

Cyphernomicon

در نبرد نهایی علیه تهدید و اجبار دولت ( رمزارزها ) بحث آخر برای آزادیخواهان است

سایفرپانک = سایفرپانک ها میخواهند برمیزان شناخت هرکسی کنترل داشته باشند ، اما آزادیخواهان دستورکار و برنامه عمیق تری دارند ؛ آنها میخواهند هرنوع زورگویی را از بین ببرند . پس بنابراین منطقی است که آزادیخواهان به یک فناوری جدید گرایش…
ادامه مطلب ...