مرور برچسب

metaverse

سه ارز معتبر سال 2020 در حوزه متاورس

ایلوویوم یک متاورس با مضمون فضایی میباشد که به بازیکنان اجازه میدهد تا موجوداتی بنام Illuvials را شکار کنند ، سپس افراد میتوانند تیم خود را گرد هم آورده و با دیگران بجنگند تا جوایز و پاداشها را دریافت کنند
ادامه مطلب ...