مرور برچسب

Polygon

ارتقاء اتریوم EIP-1559 برروی توکن MATIC

ارتقاء EIP-1559 همان مکانیزم هزینه سوزی را برای Polygon معرفی می کند که منجر به نابودی توکن های MATIC می شود. همچنین روش حراج قیمت اول را برای محاسبه هزینه های شبکه حذف می کند که منجر به برآورد هزینه بهتر می شود اما قیمت گس را کاهش نمی دهد.
ادامه مطلب ...